В танцова школа „Хоро” се изучават голям брой хора от всички етнографски области на България.

„Хоро” предоставя възможност на хора от всички възрасти  да се запознаят с тайните на танцовия фолклор!

„Хоро” предоставя възможност за развитие, изява иреализация на творческата мисъл на танцьори и музиканти в областта на танцовото изкуство!

„Хоро” популяризира българската народна култура зад граница! „Хоро” възпитава в дух на грижа за съхраняване на българската традиция!

„Хоро” е и школа за възпитаване на етика, естетика и народен дух у децата и възрастни!